ДирофилариозаДирофилариозата е широко разпространено заболяване в световен мащаб и представлява паразитоза на пулмоналните артерии и дясното предсърдие и камера на сърцето на кучето,котката, вълка, видрата,лисицата и понякога на човека.

Причинител: най-често - нематода Dirofilaria immitis. На дължина мъжките екземпляри достигат до около 18 см, а женските до около 30 см. По-рядко се установява нематода Dirofilaria repens.

Разпространява се, от комари, в които се развиват ранните ларвни стадии. От резервоарният гостоприемник /заразено куче,коте...т.н./,чрез кръвосмучене комарът поема ларвите на паразита. В него те претърпяват няколко метаморфози/развиват се/ и при следващо кръвосмучене комарът инокулира ларвите и заразява животното. Цикълът на развитие е около 100 дни - това е времето през което ларвите се превръщат във възрастен паразит,който се 'загнездва' в пулмоналните артерии и сърцето. Най-често заболяват кучета, живеещи в близост до водоизточници, по дворове, ловни и служебни. За разпространението благоприятства влагата и високите летни температури.